ПОСТАВЉАЊЕ УЛТРА ЗВУЧНОГ МЕРАЧА ПРОТОКА НА ПОТИСНИ ЦЕВОВОД КОЈИ ТРАНСПОРТУЈЕ ВОДУ ИЗ БУНАРА КА КОНЗУМИ , НА ЛОКАЦИЈИ БУНАРА У МИХАЈЛОВЦУ .

ПОСТАВЉАЊЕ УЛТРА ЗВУЧНОГ МЕРАЧА ПРОТОКА НА ПОТИСНИ ЦЕВОВОД КОЈИ ТРАНСПОРТУЈЕ ВОДУ ИЗ БУНАРА КА КОНЗУМИ...