РАДОВИ НА САНИЦИЈИ КВАРА НА УЛИЧНОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ УЗ АНГАЖОВАЊЕ КОМПРЕСОРА И ПНЕУМАТСКОГ ПИКАМЕРА ЗА РАЗБИЈАЊЕ АСФАЛТА И КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ .

РАДОВИ НА САНИЦИЈИ КВАРА НА УЛИЧНОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ УЗ АНГАЖОВАЊЕ КОМПРЕСОРА И ПНЕУМАТСКОГ ПИКАМЕРА З...