О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Због замене трансформатора у ТС „Водовод 1“, ППВ Годомин, биће искључена  пумпна станица 1.висинске зоне ППВ Годомин, услед чега ће у уторак 28.новембра 2023.године, у периоду од 9 до 13 часова доћи до поремећаја водоснабдевања потрошача у 1.висинској зони. Код потрошача у нижим деловима града, у 1.висинској зони, осетиће се пад притиска после 12 часова, док код потрошача у вишим деловима 1.зоне, у зависности од потрошње воде, постоји могућност и потпуног престанка водоснабдевања после 13 часова.

Потпуна нормализација водоснабдевања очекује се око 16 часова.

У случају евентуалних проблема, потребе за продужењем рока извођења радова и привремене обуставе водоснабдевања, информацијe о активностима и времену прекида дистрибуције воде могу се добити од дежурне диспечерске службе ЈКП Водовод Смедерево на телефон  026/4623 743.

 

 ЈКП Водовод Смедерево  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Због замене трансформатора у ТС „Водовод 1“, ППВ Годомин, биће искључена  пумпна станица 1.висинске зоне ППВ Годомин, услед чега ће у уторак 28.новембра 2023.године, у периоду од 9 до 13 часова доћи до поремећаја водоснабдевања потрошача у 1.висинској зони. Код потрошача у нижим деловима града, у 1.висинској зони, осетиће се пад притиска после 12 часова, док код потрошача у вишим деловима 1.зоне, у зависности од потрошње воде, постоји могућност и потпуног престанка водоснабдевања после 13 часова.

Потпуна нормализација водоснабдевања очекује се око 16 часова.

У случају евентуалних проблема, потребе за продужењем рока извођења радова и привремене обуставе водоснабдевања, информацијe о активностима и времену прекида дистрибуције воде могу се добити од дежурне диспечерске службе ЈКП Водовод Смедерево на телефон  026/4623 743.

 

 ЈКП Водовод Смедерево  

 

Štampa računa

Odštampajte račun

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da pregledate i odštamapte Vaše račune

Pregled i štampa računa
Prijava reklamacija

Prijavite reklamaciju

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite reklamaciju

Prijava reklamacija
Prijava kvara

Prijavite kvar

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite kvarove

Prijava kvarova
Prijava stanja

Prijavite stanje

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite Vaše stanje

Prijava stanja