Вода из сеоског водовода у Малом Орашју није за пиће, утврђено је на основу редовних лабораторијских анализа које извршава Завод за јавно здравље Пожаревац. На основу Решења Министарства здравља Републике Србије бр.001869486-2024- 11900-008-017-042-002, од 07.06.2024.године, које је издало Одељење санитарне инспекције у Смедереву, дозвољена је употреба воде из сеоског водовода у Малом Орашју само за санитарно хигијенске потребе.


Вода из сеоског водовода у Малом Орашју није за пиће, утврђено је на основу редовних лабораторијских анализа које извршава Завод за јавно здравље Пожаревац. На основу Решења Министарства здравља Републике Србије бр.001869486-2024- 11900-008-017-042-002, од 07.06.2024.године, које је издало Одељење санитарне инспекције у Смедереву, дозвољена је употреба воде из сеоског водовода у Малом Орашју само за санитарно хигијенске потребе.

Štampa računa

Odštampajte račun

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da pregledate i odštamapte Vaše račune

Pregled i štampa računa
Prijava reklamacija

Prijavite reklamaciju

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite reklamaciju

Prijava reklamacija
Prijava kvara

Prijavite kvar

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite kvarove

Prijava kvarova
Prijava stanja

Prijavite stanje

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite Vaše stanje

Prijava stanja