Због хаварије без водоснабдевања су остали корисници на подручју Југова. Више информација у делу ВЕСТИ.Обавештење о дозвољеној употреби воде за пиће у Друговцу и Суводолу. Више информација у делу Вести.Обавештавају се корисници услуга ЈКП Водовод Смедерево који стања на својим водомерима достављају путем ВЕБ портала да то треба да учине најкасније до 15-тог у месецу за који пријављују стање. Стања пријављена после тог рока неће бити аутоматски ажурирана у попису. Почев од 14.септембра 2022.године благајна у улици 17.октобра 3 радиће у измењеном термину од 7 до 15 часова од понедељка до петка. Почев од рачуна за јул 2022. корисници услуга ЈКП Водовод моћи ће на лични захтев да добијају рачун на е-mail. Више информација у делу ВЕСТИ. 

Због хаварије без водоснабдевања су остали корисници на подручју Југова. Више информација у делу ВЕСТИ.Обавештење о дозвољеној употреби воде за пиће у Друговцу и Суводолу. Више информација у делу Вести.Обавештавају се корисници услуга ЈКП Водовод Смедерево који стања на својим водомерима достављају путем ВЕБ портала да то треба да учине најкасније до 15-тог у месецу за који пријављују стање. Стања пријављена после тог рока неће бити аутоматски ажурирана у попису. Почев од 14.септембра 2022.године благајна у улици 17.октобра 3 радиће у измењеном термину од 7 до 15 часова од понедељка до петка. Почев од рачуна за јул 2022. корисници услуга ЈКП Водовод моћи ће на лични захтев да добијају рачун на е-mail. Више информација у делу ВЕСТИ. 

Štampa računa

Odštampajte račun

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da pregledate i odštamapte Vaše račune

Pregled i štampa računa
Prijava reklamacija

Prijavite reklamaciju

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite reklamaciju

Prijava reklamacija
Prijava kvara

Prijavite kvar

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite kvarove

Prijava kvarova
Prijava stanja

Prijavite stanje

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite Vaše stanje

Prijava stanja